Giỏ xách mây

giaxachmay

Giỏ xách mây được thiết kế đẹp, tính thẩm mỹ cao, được dùng để trang trí, đượng đồ, Chất liệu bằng song, mây tự nhiên Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng